aspudden.foretagslokaler-stockholm.se: Foretagslokal i Hövdingagatan

Foretagslokal i Hövdingagatan

Hövdingagatan är en ca 550 meter lång gata som går från Stenkilsgatan i väst till Manhemsgatan i väst. Längs Hövdingagatan finns verksamheter med inriktning på främst port och fritid. Aspuddens IP erbjuder friidrottsmöjligheter i form av fotbollsplaner och och en isbana under vintertid. Örnbergs Scoutgård drivs från Scoutgården Rotundan som är belägen på Aspuddens IP. Detta är en ideell förening för barn och ungdomar.

Företagslokaler är lokaler tillämpade för företag med diverse verksamheter; kontor, butik, industri och lager. När du letar efter en lokal till din verksamhet bör du fundera på vilken typ av lokal du behöver, vad den ska användas till och storlek av lokal som du vill hyra, samt det geografiska läget. Fördelen med att hyra en lokal för ditt företag är att det ofta medför flexibilitet. Hyra och regler kan variera beroende på hyresvärden. Generellt gäller ett hyresavtal tills vidare och uppsägnignstiden är oftast nio månader. Börja din sökning av lokaler för ditt företag genom länkarna till höger.